Chính sách bảo hành bảo trì của Viettel Hồ Chí Minh

Chính sách bảo hành (không tính phí)

Chúng tôi cam kết bảo hành hoàn toàn miễn phí cho tất cả sản phẩm, tuân theo các điều kiện bảo hành sau đây:

Điều kiện bảo hành:

 • Sản phẩm phải có lỗi về phần cứng hoặc phần mềm do Nhà sản xuất gây ra.
 • Sản phẩm phải có tem bảo hành và còn thời hạn bảo hành tính đến thời điểm chúng tôi nhận sản phẩm.
 • Sản phẩm không được hư hỏng do chập, cháy nổ, rơi vỡ, hoặc cắt dây.
 • Sản phẩm phải giữ nguyên hình dáng và công năng ban đầu.
 • Sản phẩm phải được lắp đặt và sử dụng theo quy cách và nguyên tắc được khuyến nghị bởi Nhà sản xuất.

Thời gian bảo hành:

Đối với sản phẩm có sẵn hoặc có linh kiện thay thế, thời hạn bảo hành kéo dài từ 2 đến 5 ngày.

Nếu sản phẩm không thể sửa chữa hoặc không có linh kiện thay thế, khách hàng sẽ có quyền đề nghị mượn miễn phí một sản phẩm khác (nếu có sẵn trong kho hàng mẫu của chúng tôi và có cùng mã) để sử dụng tạm thời trong thời gian chờ sản phẩm được gửi đi bảo hành từ Nhà sản xuất.

Tuy nhiên, khách hàng phải cam kết sẽ hoàn trả sản phẩm mượn đầy đủ ngay khi nhận được sản phẩm bảo hành gửi trả về. Trường hợp khách hàng không hoàn trả sản phẩm đầy đủ, chúng tôi sẽ có quyền từ chối việc trả lại sản phẩm đã được bảo hành từ Nhà sản xuất.

Chính sách hỗ trợ sửa chữa (có tính phí)

Các sản phẩm được mua và có tem của chúng tôi vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nhưng không nằm trong điều kiện bảo hành, sẽ được hỗ trợ sửa chữa với tính phí như sau:

Các trường hợp sửa chữa:

 • Thay thế bo mạch (đối với các sản phẩm TVI, IP thông thường, tính 30% của tổng giá trị của sản phẩm dựa trên giá trị hiện tại của sản phẩm đó).
 • Đổi mới toàn bộ sản phẩm (tính 70% tổng giá trị hiện tại của sản phẩm đó).
 • Thay thế vỏ hoặc dây tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về phí sửa chữa cho khách hàng (dựa trên sự hỗ trợ của chúng tôi và nguồn hàng thay thế, thông thường từ 30% đến 70% giá trị của sản phẩm đó).

Thời gian hỗ trợ sửa chữa:

Đối với sản phẩm có sẵn hoặc có linh kiện thay thế, thời hạn sửa chữa kéo dài từ 5 đến 10 ngày.

Trong trường hợp sản phẩm không có bo mạch thay thế (sản phẩm đặc biệt), chúng tôi sẽ phải gửi sản phẩm đó đến hãng để sửa chữa.

Mức phí và thời gian sửa chữa sẽ được báo chi tiết và phải được sự đồng ý của khách hàng. Đồng thời, khách hàng phải thanh toán 50% tổng giá trị sửa chữa trước khi sản phẩm được gửi đi.

Lưu ý: Trong quá trình chờ bảo hành, sản phẩm sẽ không được cho mượn miễn phí.

Hàng không được bảo hành

Các trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

 • Hàng mua từ Trung tâm phân phối VIETTEL HỒ CHÍ MINH đã hết hạn bảo hành.
 • Hàng bị hỏng do lỗi cố ý hoặc sử dụng sai mục đích hoặc đã thay đổi hình dáng và công năng sử dụng sản phẩm.
 • Trường hợp thay thế bo mạch (đối với các sản phẩm TVI và IP thông thường) sẽ tính 50% tổng giá trị của sản phẩm được thay thế dựa trên giá trị hiện tại của sản phẩm.
 • Trường hợp đổi mới toàn bộ sản phẩm sẽ tính 80% tổng giá trị của sản phẩm đó hoặc giá trị của sản phẩm khác đã được nâng cấp dựa trên giá trị hiện tại.
 • Đối với việc thay vỏ hoặc dây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về phí sửa chữa cụ thể dựa trên nguồn hàng thay thế có sẵn, tuy nhiên, không ưu tiên hỗ trợ sửa chữa sẽ áp dụng trong các trường hợp này.

Ngoài ra, hàng hóa không mua hoặc không có tem bảo hành từ chúng tôi sẽ không được hỗ trợ bảo hành bất kỳ một cách nào.