Chính sách bảo mật của Internet Viettel Hồ Chí Minh

Thu thập những thông tin gì?

Việc ghi nhận dữ liệu trên trang web Internetviettelhcm.com đề cập đến các dữ liệu sau đây:

 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu đăng nhập
 • Địa chỉ liên hệ
 • Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
 • Mã số thuế cá nhân.

Đây là các thông tin mà Internetviettelhcm.com yêu cầu thành viên cung cấp khi họ đăng ký sử dụng dịch vụ. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cho phép Viettel.vn thực hiện xác nhận khi họ đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web.

2. Mục đích thu thập thông tin

Khi khách hàng tham gia vào trang web viettelhochiminh.vn, Ban quản lý trang web chỉ tiến hành ghi lại thông tin chi tiết liên quan đến các đơn hàng đã được thanh toán bởi thành viên. Các thông tin về số tài khoản của thành viên sẽ không được lưu trữ.

Internetviettelhcm.com cũng sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cùng với một số thông tin phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại điện thoại, ngày và tổng số…) để cải thiện khả năng đáp ứng của trang web viettelhochiminh.vn đối với các trang và dịch vụ, cũng như để phát triển các tính năng mới và cung cấp dịch vụ theo xu hướng và sở thích hiện tại.

Mọi thành viên đều chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cá nhân của họ và duy trì an toàn cho tất cả các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên số điện thoại (hoặc tên đăng nhập) và mật khẩu của họ.

Đồng thời, thành viên cũng phải thực hiện thông báo kịp thời cho trang web Internetviettelhcm.com về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, hoặc vi phạm quyền bảo mật liên quan đến việc lưu trữ số điện thoại (hoặc tên đăng nhập) và mật khẩu đăng nhập của bên thứ ba để có biện pháp xử lý thích hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin 

Trang web viettelhochiminh.vn sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để thực hiện các mục đích sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
 • Gửi thông báo về các hoạt động và trao đổi thông tin giữa khách hàng và trang web viettelhochiminh.vn;
 • Ngăn ngừa hoạt động gian lận hoặc lạm dụng tài khoản người dùng của khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt liên quan đến khách hàng;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến các giao dịch trên trang web viettelhochiminh.vn.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Internetviettelhcm.com theo các quy định của Luật Kế toán.

Bảo mật thanh toán

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Thành viên trên trang web Internetviettelhcm.com, tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của viettelhochiminh.vn, và tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 • Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker, dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Thành viên, Internetviettelhcm.com sẽ chịu trách nhiệm thông báo sự cố này cho cơ quan chức năng để kiểm tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Thành viên về tình hình.
 • Tất cả thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Internetviettelhcm.com đều được bảo mật tuyệt đối.
 • Ban quản lý Internetviettelhcm.com yêu cầu mọi cá nhân đăng ký là Thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân liên quan, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin này.
 • Ban quản lý Internetviettelhcm.com không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Khách hàng (Thành viên) nếu phát hiện rằng tất cả thông tin cá nhân mà Thành viên đã cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.