banner internet viettel

VIETTEL HỒ CHÍ MINH

Banner internetviettel

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

GÓI HOMET

Từ 185.000đ/tháng

100Mbps

 • Không áp dụng khi KH đăng ký gói cước internet đơn lẻ
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI SUN1T

Từ 180.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
Xem chi tiết

GÓI SUN2T

229.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng tại khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI SUN3T

279.000đ/tháng

Không giới hạn

 • Áp dụng tại khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI STAR1T

210.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụngtại khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI START2T

245.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng tại khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI FAST1

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST2

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST3

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST4

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI MESH1

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI MESH2

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST1

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST2

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST3

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI FAST4

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI MESH1

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

GÓI MESH2

239.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
 • Hơn 150 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
Xem chi tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

GÓI HOMET

185.000đ/tháng

100Mbps

 • Không áp dụng đối với gói cước internet đơn lẻ
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI SUN1T

Từ 180.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

SUN2T

229.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI Sun3t

279.000đ/tháng

Không giới hạn

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI STAR1T

210.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI START2T

245.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

GÓI STAR3T

359.000đ/tháng

Không giới hạn

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
Xem chi tiết

GÓI HOMET

185.000đ/tháng

100Mbps

 • Không áp dụng đối với KH gói cước internet đơn lẻ
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

BASIC360

44.000đ/tháng

 • Sử dụng đầu thu HD kết nối từ modem wifi. Hơn 155 kênh giải trí trong nước
Xem chi tiết

Standard

64.000đ/tháng

 • Hơn 155 kênh giải trí trong nước cộng thêm các kênh truyền h quốc tế
Xem chi tiết

TV360 App

10.000đ/tháng

 • Xem tivi qua App (cài ứng dụng TV360 trên SmartTV) với hơn 140 kênh
Xem chi tiết

Gói K+

183.000đ/tháng

 • Bao gồm gói Standard và thêm 4 kênh K+: K+1, K+PM, K+NS, K+PC
Xem chi tiết

BASIC360

44.000đ/tháng

 • Sử dụng đầu thu HD kết nối từ modem wifi. Hơn 155 kênh giải trí trong nước
Xem chi tiết

Standard

64.000đ/tháng

 • Hơn 155 kênh giải trí trong nước cộng thêm các kênh truyền h quốc tế
Xem chi tiết

TV360 App

10.000đ/tháng

 • Xem tivi qua App (cài ứng dụng TV360 trên SmartTV) với hơn 140 kênh
Xem chi tiết

K+

183.000đ/tháng

 • Bao gồm gói Standard và thêm 4 kênh K+: K+1, K+PM, K+NS, K+PC
Xem chi tiết

HOMET + BASIC APP

185.000đ/tháng

100Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

SUN1T + BASIC APP

200.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

SUN2T + BASIC APP

Từ 249.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

SUN3T + BASIC APP

Từ 299.000đ/tháng

Không giới hạn

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

STAR1T + BASIC APP

Từ 230.000đ/tháng

150Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

STAR2T + BASIC APP

Từ 265.000đ/tháng

250Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

STAR3T + BASIC APP

Từ 319.000đ/tháng

Không giới hạn

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

hOMET + BASIC APP

Từ 180.000đ/tháng

100Mbps

 • Áp dụng đối với khu vực các huyện ngoại thành.
 • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360
Xem chi tiết

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

ST10K

2 GB/đến 24h ngày đăng ký

10.000đ

ST10K

2 GB/đến 24h ngày đăng ký

10.000đ

ST10K

2 GB/đến 24h ngày đăng ký

10.000đ

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

Dịch vụ Sim số Viettel

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ

khách hàng

Nhà tôi có 3 máy tính, 2 máy tính bàn và 1 laptop. Tôi có đăng ký gói STAR3T của Viettel giá trọn gói hàng tháng là 299.000 VNĐ. Tôi xài đã 2 năm thấy mạng rất ổn định. Tôi rất hài lòng về giá cũng như tính ổn định của gói STAR3T của Viettel.

Mỹ Duyên / Beauty Spa

Trước đây tôi đã sử dụng rất nhiều nhà cung cấp ADSL, nhưng một thời gian thì tín hiệu mạng cũng không ổn định, hay rớt mạng. Sau khi dùng thử dịch vụ Internet FTTH của Viettel thử thì tôi thấy mạng rất nhanh, khách hàng của tôi đều hài lòng

Nguyễn Hoàng / Chủ tiệm net
khách hàng 3

Mình mới chuyển qua combo internet và truyền hình Viettel TV, cảm thấy rất hài lòng vì đường truyền cáp quang ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết kể cả mưa bão. Các gói dịch vụ kênh khá đa dạng với nhiều tiện ích nổi bật.

Anh Tiến / NVVP

TIN TỨC KHUYẾN MẠI

Lắp đặt truyền hình cáp Viettel khuyến mãi chỉ từ 30.000VNĐ năm 2024

Truyền hình cáp Viettel là dịch vụ truyền hình số chất lượng cao được vận [...]

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm cửa hàng

Phản ánh góp ý

Hướng dẫn thủ thuật